Hasta memnuniyetinin ve tedavi başarısının amaç edinildiği TRG Hospitalist Hastanesi
Genel Cerrahi Servisi’mizde; hasta merkezli, nitelikli, güvenilir ve tıbbi başarı odağında, “sağlıkta mükemmeliyet” anlayışı ile hizmet verilmektedir.

Read More