KVKK

HASTA / HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 Unvanı: Bağcılar Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (TRG Hospitalist)

Posta adresi: Yavuz Selim Mah. 1020 Sok. No:5 Bağcılar/İSTANBUL

E-posta adresi: [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Telefon numarası: +90 (212) 462 88 88

İnternet adresi: www.trghospitalist.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve alışkanlıklar kategorilerindeki kişisel veriler; yüz yüze / online sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini ve bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Söz konusu kişisel veriler; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla paylaşılabilecektir.

 KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler; yazılı olarak ya da kamera kaydı, telefon görüşmesi, internet sitesi, çağrı merkezi, e-posta ve diğer elektronik uygulamalar ve cihazlar vasıtasıyla açık rızanın alınması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması / ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

  • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
  • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
  • veya mobil imza ile iletmeniz
  • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz
  • veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize iletmeniz

gerekmektedir.

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.